Επικοινωνία

ΦΟΡΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Email
ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΘΕΜΑ
ΜΗΝΥΜΑ

Hagiati Beach HotelHAGIATI BEACH HOTEL
ΧΟΡΕΥΤΟ - ΖΑΓΟΡΑ
TK. 37001

TΗΛ: 2426 0 22405
ΦΑΞ: 2426 0 23540
ΚΙΝ: 6942556158
email: hagiatibh@gmail.com